สร้างรายได้จากไฟล์ดิจิทัล รูปถ่าย ไฟล์งาน

สร้างรายได้จากไฟล์ดิจิทัล รูปถ่าย ไฟล์งาน

เนื่องจากปัจจุบันสินค้าดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นรูปภาพไฟล์งานต่างๆ เว็บของเราเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน จึงได้เปิดช่องทางให้มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหรือแจกฟรี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเราทั้งนี้ยังสามารถ สร้างรายได้จากการขายได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านขายเฉพาะไฟล์ที่ท่านเป็นเจ้าของเท่านั้นห้ามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเด็ดขาดเรามีฟังก์ชันให้คุณสามารถกำหนด License Key ได้ดูวิธีการใช้งานในวีดีโอด้านล่างนี้ครับ